Disclaimer

365fietsen.nl/middendorptrading v.o.f. doet haar uiterste best om de inhoud van deze website/webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 365fietsen/middendorptrading v.o.f te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website/webshop wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
365fietsen/middendorptrading v.o.f aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website/webshop staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Alle rechten voorbehouden. Er mag geen enkele tekstuele en/of fotografische weergave worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens) bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 365fietsen.nl/middendorptrading v.o.f.