Privacy

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

365 Fietsen verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
Het afhandelen van Uw betaling
Verzenden vaneen nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te informeren over onze diensten en producten
Afleveren van goederen en/of diensten
persoonsgegevens verwerken zoals wij hiertoe wettelijk verplicht zijn ten opzichte van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden.

365 Fietsen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaring persoonsgegevens.

365 Fietsen bewaart U persoonsgegevens niet langer dan dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor Uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming.

365 Fietsen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (medewerker 365Fietsen) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

365 Fietsen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op Uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op Uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de webshop en Uw gebruikersgemak.
Ze zorgen ervoor dat de webshop naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze webshop optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door Uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt U ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van Uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

365 Fietsen neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik,verlies, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door 365 Fietsen en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage correctie, verwijdering gegevensoverdraging van Uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van Uw toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen naar info@365fietsen.nl

Privacy statement.

Wij behouden ons het recht voor om het privacy-cookiestatement aan te passen.
Deze wijzigingen zullen via onze webshop bekend worden gemaakt